Even geduld aub… 
Even geduld terwijl we uw bestelling verwerken,
druk niet op de terugknop… 
Design 911 Design 911 supply Porsche parts, Porsche spares and Porsche accessories, to both retail and to the trade. Our Porsche product and accessory range includes brakes, exhausts, tyres, wheels and Porsche panels and interiors. https://www.design911.co.uk/images/schemaLogo.png https://www.design911.co.uk/images/schemaLogo.png +443456003478 https://www.design911.co.uk Facebook Instagram

Uw producten retourneren

 

ONGEWENSTE GOEDEREN

Indien u van gedachten verandert of constateert dat u uw goederen niet langer nodig hebt, kunt u deze aan ons retourneren voor terugbetaling, tegoed of omruiling, mits wij binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte worden gesteld van de voorgenomen retourzending en de goederen binnen 30 dagen na ontvangst aan ons worden geretourneerd.

Voor alle retourzendingen gelden de volgende voorwaarden:

Voordat u uw artikel(en) terugstuurt, moet u contact met ons opnemen voor een retour-autorisatienummer. U kunt dit doen door:

 • Een e-mail te sturen naar de klantenservice via customerservices@design911.com
  (Als u bestanden verstuurt, zorg er dan voor dat de bijlagen niet groter zijn dan 5 MB; stuur indien nodig meerdere e-mails)
 • Te bellen op +44 (0) 208 500 8811. (De lijnen zijn open van 8.00 tot 18.00 uur van maandag t/m vrijdag)

Producten die na 14 dagen na ontvangst of zonder een geldig retour-autorisatienummer worden geretourneerd, kunnen naar ons goeddunken worden geweigerd.

Zorg ervoor dat de goederen in de originele verpakking worden geretourneerd en dat de geretourneerde goederen op de juiste wijze worden ingepakt voor transport.

U moet een kopie van uw retour-autorisatieformulier bij uw artikel(en) voegen; als u dit niet doet, kan dit de retourprocedure vertragen.

Vermeld duidelijk uw retour-autorisatienummer op de buitenkant van het pakket en stuur het naar het volgende adres:

Retour-autorisatienummer ####
Returns Department
Design911
51 Tallon Road
Brentwood
Essex CM13 1TG
United Kingdom

 • Alle goederen moeten franco naar ons worden teruggestuurd. Design911 is niet aansprakelijk voor de retourkosten van ongewenste of verkeerd bestelde goederen. Bij terugzending van goederen voor omruiling zijn de verzendkosten voor de vervangende goederen verschuldigd vóór verzending.
 • Als u buiten het Verenigd Koninkrijk gevestigd bent, zorg er dan voor dat uw zending wordt aangegeven (en duidelijk gemarkeerd is) als een RETOUR. Design911 behoudt zich het recht voor om eventuele onbetaalde invoerkosten als gevolg van een onjuiste aangifte van uw zending in mindering te brengen op de waarde van de geretourneerde goederen.
 • Alle goederen moeten ongebruikt, in een verkoopbare staat en met de originele verpakking naar ons worden teruggestuurd. Design911 behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren die beschadigd of onredelijk behandeld zijn.
 • Voor alle goederen die na 30 dagen na ontvangst worden geretourneerd, kunnen kosten voor het opnieuw in voorraad nemen van goederen van ten minste 15% in rekening worden gebracht. Dit doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.
 • Design911 kan geen goederen terugnemen die als “speciale bestelling” zijn geclassificeerd. Dit heeft betrekking op niet-voorraadartikelen die volgens uw specificatie zijn besteld of vervaardigd, met inbegrip van (maar niet beperkt tot): kleurgecodeerde onderdelen, gecodeerde elektronica en onderdelen die specifiek voor een VIN zijn besteld. Deze producten worden duidelijk als zodanig aangegeven bij uw bestelling.
 • U dient te overwegen een getraceerde koeriersdienst te gebruiken wanneer u uw goederen terugstuurt. Design911 kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verkeerd geleverde, verloren of tijdens het transport beschadigde pakketten.

 

ONTBREKENDE, BESCHADIGDE OF VERKEERD GELEVERDE GOEDEREN

In aanvulling op de bovengenoemde voorwaarden voor geretourneerde goederen, zijn ontbrekende, beschadigde of verkeerd geleverde goederen onderhevig aan de volgende voorwaarden:

 • U moet ons binnen 48 uur na ontvangst op de hoogte stellen van eventuele tekorten of schade aan uw bestelling. Na die tijd kunnen wij niet garanderen dat wij uw claim bij de bezorger kunnen indienen. Informeer ons per telefoon of e-mail en stuur ondersteunende afbeeldingen naar customerservices@design911.com.
  (Als u bestanden verstuurt, zorg er dan voor dat de bijlagen niet groter zijn dan 5 MB; stuur indien nodig meerdere e-mails)
 • Wanneer goederen bij aankomst ontbreken zonder duidelijke indicatie van verlies tijdens het transport, dient u ons 3 tot 5 werkdagen de tijd te geven om de relevante voorraad- en verzendingsgegevens te controleren.
 • Design911 behoudt zich het recht voor de vervanging van ontbrekende goederen in rekening te brengen wanneer onze voorraad- en verzendingsgegevens juist blijken te zijn.
 • Design911 is niet verantwoordelijk voor kosten die ontstaan door vertragingen als gevolg van de ontvangst van, en procedures in verband met, beschadigde, ontbrekende of onjuiste goederen.
 • Design911 is niet verantwoordelijk voor kosten die u maakt indien u ervoor kiest om beschadigde of verkeerd geleverde goederen aan ons te retourneren zonder onze voorafgaande toestemming en instructies.

 

GARANTIES EN WAARBORGEN

Voor alle verkochte producten geldt uitsluitend de door de fabrikant opgegeven garantie of waarborg (waarvan u de voorwaarden bij de desbetreffende fabrikant kunt vinden), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. U dient bij ontvangst van de gekochte goederen (indien van toepassing) alle garantiedocumentatie te registreren of in te vullen en terug te sturen.

Design911 neemt rechtstreeks contact op met de fabrikant om namens u een garantieclaim in te dienen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of kosten als gevolg van het indienen van een garantieclaim.

Voordat u een artikel terugstuurt, moet u contact met ons opnemen voor een retour-autorisatienummer. Zodra uw retour is goedgekeurd, kunt u een garantieformulier downloaden en invullen:
FORMULIER DOWNLOADEN

Goederen die zonder retour-autorisatienummer en begeleidend garantieformulier worden geretourneerd, kunnen naar ons goeddunken worden geweigerd. 

Zorg ervoor dat de geretourneerde goederen op de juiste manier voor transport worden verpakt en gebruik zo mogelijk de originele verpakking.

U moet een kopie van uw retour-autorisatieformulier en ingevulde garantieformulieren bij uw artikel voegen; als u dit niet doet, kan dit de garantieprocedure vertragen.

Vermeld duidelijk uw retour-autorisatienummer op de buitenkant van het pakket en stuur het naar het volgende adres:

Retour-autorisatienummer ####
Warranty Department
Design911
51 Tallon Road
Brentwood
Essex CM13 1TG
United Kingdom

In aanvulling op de bovengenoemde voorwaarden voor geretourneerde goederen, zijn goederen die geretourneerd worden voor garantie onderhevig aan de volgende voorwaarden:

 • Design911 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die worden gemaakt tijdens de montage of demontage van onderdelen waarop een garantieclaim rust.
 • De specifieke fabrikant van een onderdeel waarop een garantieclaim betrekking heeft, is verantwoordelijk voor de beoordeling en het testen van het onderdeel.
  De fabrikant behoudt zich het recht voor om een garantieclaim af te wijzen als wordt vastgesteld dat er geen sprake is van een gebrek, of dat een eventueel aanwezig gebrek het gevolg is van onjuiste montage of onredelijke behandeling.
 • Onze ervaring is dat de verwerking van garantieclaims tot 13 weken kan duren, afhankelijk van de fabrikant in kwestie.